card

Төсөл 4

Даацын агуулахын тавиур

1 тавиур 3 тавцантай
1 тавцан 1тн даацтай.

Хэмжээ

Урт: 2600 мм Өргөн: 900 мм Өндөр: 5000мм

Хөнгөн даацын тавиур

1 тавиур 4 тавцантай
1 тавцан 200кг даацтай

Хэмжээ

Урт: 1880 мм Өргөн: 600 мм Өндөр: 2500мм
Урт: 1480 мм Өргөн: 600 мм Өндөр: 2500мм

Тавцант тавиур

1 тавиур 9 тавцантай
1 тавцан 300кг даацтай

Хэмжээ

Урт: 2600 мм Өргөн: 800 мм Өндөр: 6500мм

Нийт даац 263.9тн
Нийт поддон 496ш

Талбайн хэмжээ 1130м2

Хүсэлт илгээх