card
Төсөл 8

Төсөл 8

Дотогш оруулах тавиур 1 эгнээ 4 поддон орно 1 поддон 1тн даацтай.

Дэлгэрэнгүй
Төсөл 7

Төсөл 7

Даацын агуулахын тавиур 1 тавиур 3 тавцантай 1 тавцан 2тн даацтай. Хэмжээ Урт: 2200 мм Өргөн: 900 мм Өндөр: 4500мм

Дэлгэрэнгүй
Төсөл 6

Төсөл 6

Даацын агуулахын тавиур 1 тавиур 2 тавцантай 1 тавцан 500кг даацтай. Хэмжээ Урт: 2000 мм Өргөн: 1000 мм Өндөр: 4000мм

Дэлгэрэнгүй
Төсөл 5

Төсөл 5

Даацын агуулахын тавиур 1 тавиур 3 тавцантай 1 тавцан 500кг даацтай. Хэмжээ Урт: 2000 мм Өргөн: 2400 мм Өндөр: 6000мм

Дэлгэрэнгүй
Төсөл 4

Төсөл 4

Даацын агуулахын тавиур 1 тавиур 3 тавцантай 1 тавцан 1тн даацтай. Хэмжээ Урт: 2500 мм Өргөн: 1200 мм Өндөр: 2000мм

Дэлгэрэнгүй
Төсөл 3

Төсөл 3

Даацын агуулахын тавиур 1 тавиур 3 тавцантай 1 тавцан 1тн даацтай. Хэмжээ Урт: 2500 мм Өргөн: 1200 мм Өндөр: 2000мм

Дэлгэрэнгүй
Төсөл 2

Төсөл 2

Даацын агуулахын тавиур 1 тавиур 3 тавцантай 1 тавцан 3тн даацтай. Хэмжээ Урт: 2600 мм Өргөн: 1000 мм Өндөр: 5000мм Урт: 1400 мм Өргөн: 1000 мм Өндөр: 4600мм

Дэлгэрэнгүй
Төсөл 1

Төсөл 1

Даацын агуулахын тавиур 1 тавиур 4 тавцантай 1 тавцан 2,5тн даацтай. Хэмжээ Урт: 3000 мм Өргөн: 2000 мм Өндөр: 4000мм Урт: 3200 мм Өргөн: 1000 мм Өндөр: 4600мм

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх