card

Засвар, үзлэг үйлчилгээ

Бид өөрсдийн харилцагчид болон бусад байгууллагуудын хүсэлтийн дагуу бүх төрлийн даацын агуулахын тавиурууд, тоног төхөөрөмжүүдэд тогтмол хугацаанд үзлэг үйлчилгээ хийж, зарим шаардлагатай эд анги, хэсгүүдэд засвар, шинэчлэлтийн ажил хийж гүйцэтгэдэг.

Хүсэлт илгээх