card

Тавиурын нүүлгэлт, шилжүүлэлт, угсралт суурилуулалт

Түрээсийн агуулах ашигладаг байгууллагуудад тавиурын нүүлгэлт, угсралт суурилуулалтын асуудал үүсдэг ба энэхүү асуудлыг бид мэргэжлийн түвшинд шийдвэрлэж, агуулахын тавиурын ашиглалтын найдвартай байдлыг хангасан угсралт суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэдэг.

Хүсэлт илгээх