card

Төсөл 1

Сэрээт агуулахын тавиур

Хэмжээ
Урт: 1000 мм Өргөн: 1610 мм Өндөр: 4000мм
Нэг тавиур 6 сэрээ 1 суурьтай.
1 хөл 3.5тн даацтай.
Сэрээ тус бүр 500кг даацтай.

Урт: 1000 мм Өргөн: 1200 мм Өндөр: 4000мм
Нэг тавиур 5 сэрээ 1 суурьтай.
1 хөл 3тн даацтай.

Даацын агуулахын тавиур

1 тавиур 4 тавцантай
1 тавцан 2,5тн даацтай.

Хэмжээ
Урт: 3000 мм Өргөн: 2000 мм Өндөр: 4000мм
Урт: 3200 мм Өргөн: 1000 мм Өндөр: 4600мм
1 тавиур 2 тавцантай

Урт: 2200 мм Өргөн: 1000 мм Өндөр: 4600мм
1 тавиур 2 тавцантай

Нийт даац 759.5тн

Талбайн хэмжээ 1620м2

Хүсэлт илгээх