card

Төсөл 8

Дотогш оруулах тавиур

Блок A

1 эгнээ 4 поддоны багтаамжтай
1 поддонтой ачаа 1тн даацтай

Хэмжээ

Урт: 1530 мм Өргөн: 4270 мм Өндөр: 5000мм
Нийт даац 8тн
Нийт поддон 32ш

Блок B

Хэмжээ

Урт: 38970 мм Өргөн: 4270 мм Өндөр: 5000мм
Нийт даац 216тн
Нийт поддон 324ш

Блок C

Хэмжээ

Урт: 24570 мм Өргөн: 4270 мм Өндөр: 5000мм

Нийт даац 136тн

Нийт поддон 204ш

Талбайн хэмжээ: 665м2

Хүнд даацын тавиур

1 тавиур 4н тавцантай /2тавцан битүү, 2 тавцан поддог тавих хавиргатай/

1 тавцан 1тн даацтай, 

Хэмжээ

Урт: 2500 мм Өргөн: 1000 мм Өндөр: 5600мм

Нийт даац 628тн

Нийт талбай: 1702м2

Хүсэлт илгээх