card
OSHA-ийн шилдэг 10 Warehouse Citations

OSHA-ийн шилдэг 10 Warehouse Citations

OSHA нь агуулахын аюулгүй байдлын асуудлын талаарх олон нийтлэл, осол аваарыг багасгах, хохирлыг багасгахын тулд бизнес эрхлэгчдийн баталж болох шийдлүүдийг гаргаж өгдөг. Доорх жагсаалт нь тэдний хамгийн шилдэг 10 хэсгээс бүрдэж байна.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх