card
Агуулахын тавиурГан тавцан

Ган тавцант агуулах тавиур

Барааны код:

Агуулахын зайг хэмнэнэ
Амархан угсрагддаг

Тоо

Үзүүлэлт

1m2 дээрх даац

300кг-3тн

Хамгаалалтын хашлаганы өндөр

Хүсэлт илгээх