card

Үзүүлэлт

Нийт урт

800мм

Нийт өргөн

750мм

Нийт өндөр

800мм

Тавцан

2

Хүсэлт илгээх